header image
начало arrow Polykarp Schnell

Polykarp Schnell е една от водещите европейски фирми производителки на фурнирни кантове и специални кантове. С амбицията си да бъде в крак с модните тенденции, тя е източник на много новаторски продукти като например кантовете материалмикс или алуминиевия кант, доставян на ролки. Производството е високотехнологично и това позволява да се произвеждат кантове с много високо качество, както и да се изпълняват нестандартни поръчки. Разнообразието на дървесни видове, както и прецизното им селектиране е гаранция за успеха на Polykarp Schnell.

.

 


< назад                                                                                http://www.polykarp.de/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ.....

Червено - Цветът на огъня.Действа стимулиращо върху тялото и духа.Въздейства на двигателните функции и повишава апетита.Подходящ за помещения за хранене и дневни.
Неподходящ за стаи за почивка.
ЧЕРВЕНО

Синьо - Цветът на небето.Придава студена атмосфера, простор и действа успокоително.Спомага за оптическо разширяване на тесни помещения или с ниски тавани.Подходящ също за спални помещения.
СИНЬО

 

Кафяво - Усещане на близост да земя и дърво.Подходящ за всички помещения.Постига една натурална, пасторална и уютна атмосфера.
КАФЯВО